Regulador STC E-100

La solució SERTIC per ventilació natural.

Regulador per al control automàtic de les finestres.

Desenvolupat per adaptar proporcionalment la posició de la finestra a la variació de temperatura, amb les condicions ambientals variables entre l’inici i el final del cicle de la cria.

Disposa de dos blocs, perfectament identificables, que diferencien les funcions de lectura de les de programació, el que suposa una gran facilitat en el maneig.