Regulador STC 1060

Regula els ventiladors en funció de la temperatura.

Permet efectuar el control de la calefacció ambiental d’acord amb la temperatura de la sala, o controlar la temperatura de les plaques tèrmiques a partir de la temperatura de l’aigua.

Inclou seguretat per aturada del ventilador.

Presenta en pantalla digital tots els valors de selecció o lectura.

Previst per conexió a PC.