Paridora per truges model P2

Paridora de dits amb pont.

No necessita de regulació en alçada.

Porta del darrere amb quatre posicions.

Pont posterior per donar més resistència al conjunt.

Absència d’espais de risc per als garrins.

Galvanitzades per immersió.