Boxes gestació per truges model G7

Separador de cistella.

Les portes en forma de cistella permeten ampliar l’espai interior.

La cistella permet un fàcil maneig del cobriment-control.

Disposem de cistelles de diferents mides.

Potes d’acer inoxidable que garanteixen la vida útil del separador.

Galvanitzat o pintat opcional.