Els boxes i separadors per truges fabricats per SERTIC es caracteritzen per la seva robustesa i els múltiples detalls constructius que s’han observat en la seva fabricació per evitar danys als animals i obtenir un maneig especialment àgil.

Fabriquem diversos models per atendre les diferents necessitats que es generen en una explotació. Disposem dels boxes adequats per cubrició, gestació, separadors per immobilitzacions temporals i altres prestacions.

Segons el maneig previst es poden adaptar diferents tipus de portes: davanteres, posteriors o de passadís que faciliten el desplaçament dels animals amb el mínim esforç en el maneig.

Adaptem les gestacions als nous requeriments de les normatives de benestar i a les necessitats personalitzades de cada explotació.

 

GESTACIÓ LLIURE

 

GESTACIÓ – CUBRICIÓ

 

PRODUCTES COMPLEMENTARIS

ABEURADORS i COMS PER A TRUGES

 

CLIMATITZACIÓ