L’elecció del combustible i el dimensionament de la instal · lació és vital per al seu projecte.

 

Caldera policombustible SERTIC-REKA

SERTIC – AEROTERMIA

SERTIC – ESTALVI ENERGÈTIC