Sales d’extracció

Tots els elements per al maneig d’animals a la sala d’extracció són construits en acer inoxidable AISI 304.

L’acer emprat en la fabricació garanteix la màxima higiene i permet una neteja i desinfecció òptimes.

Disseny dels espais que propicia extraccions i maneig sense estrés pels animals.