Sales per mascles

Disseny i construcció de portes, baranes i tots els elements necessaris per la configuració de les sales.

Màximes garanties de seguretat en els acabats per evitar lesions als mascles.

Construcció robusta i de fàcil maneig.

Execució de tots els equips en materials de primera qualitat i galvanitzats per immersió.

Adaptació dels equipaments a les necessitats de cada explotació.